Hoe werkt het?

Hoe doe je mee?


Eerst meld je je op de startpagina van deze website aan als deelnemer van LET'S-kring Peel en Maas Je krijgt toegang tot je eigen online pagina waar je kunt zien wat er allemaal gevraagd en aangeboden wordt. Je zet hier ook je eigen vraag en aanbod op. We vinden het prettig als je probeert om minimaal 1 vraag- en 1 aanbodadvertentie te plaatsen. Benoem hierbij duidelijk of het om 'Vraag:' of 'Aanbod:' gaat.


Nu ga je op zoek naar een klus die je voor iemand kunt doen. Daarmee verdien je je eerste WaarderingsPunten. Je kunt nu ook een dienst laten verrichten. Dat hoeft niet door dezelfde persoon te zijn als waarvoor jij iets gedaan hebt, we ruilen immers binnen het netwerk.


Het is handig om iets aan te bieden waar interese voor is, of uit te blinken in wat al aangeboden wordt. Heb je vragen? Stel ze aan ons persoonlijk, via de facebookpagina, of kom kennismaken op een (k)LET'S-café!


Hoe werkt het?


Als lid geef je aan welke diensten of goederen je aanbiedt en vraagt. Dit vul je in op deze gekoppelde website, genaamd Cyclos, hier is al het vraag en aanbod te vinden.


Wanneer je wilt handelen met een ander lid, maak je via de Cyclos pagina, per telefoon of e-mail een afspraak over de klus en het aantal te betalen WaarderingsPunten. Tevens kun je er je gegevens beheren, je saldo inzien, advertenties maken en WaarderingsPunten overboeken.


Bij een dienst worden soms euro's gevraagd voor te maken onkosten. Maak vooraf goede afspraken over de vergoedingen om misverstanden te voorkomen.

Een ruil ziet er als volgt uit:

Als je de deelnemers en hun kwaliteiten kent, kun je ook rechtstreeks iemand aanspreken voor een aanbod of vraag.De georganiseerde (k)LET'S-café's lenen zich hier uitstekend voor. Hier kun je tevens je eigen aanbod presenteren..!