Wat is LETS

Wat is LETS?

Wat zijn knikkers?

Enkele voorbeelden.

Lid worden.

LETS Café's

LETS en de belasting.

Wat is LETS?* LETS is een ruilsysteem.
Het is oorspronkelijk een engelse zin: Local Exchange Trading System
Je treft er mensen die elkaar met gesloten beurzen diensten bewijzen. Het is een ruilsysteem waarbij iedereen inbrengt wat hij goed kan of wat zij leuk vindt om te doen. Ook worden er wel goederen verhandeld.

* Talentontwikkeling


Bij LETS krijg je de kans om al je talenten te ontdekken, te benutten en in te zetten. Tegelijkertijd kun jijzelf hulp krijgen bij bijna alles wat je maar kunt bedenken. Je doet iets voor een ander en een ander doet iets voor jou, in een goede en prettige sfeer. Daar gaat het om bij LETS.

* LETS verbindt mensen. 


LETS-systemen verrijken iedereen in het netwerk door het verbinden van mensen aan elkaar. Het stelt je in staat talenten uit te buiten die in een normale economie niet of slecht worden beloond. Het bouwt aan de samenleving door een menselijk gezicht te geven aan onze economische transacties. Het is van nature vooral een lokaal systeem en biedt daarom ook de gelegenheid nieuwe mensen te leren kennen.
Wat zijn knikkers?

LETS 't Gooi heeft gekozen voor knikkers als ruileenheid, om het speelse en plezierige aspect te benadrukken. 
 Ook bij ons gaat het om het spel, niet om de knikkers. En ook bij ons geldt: je hebt er alleen iets aan als je meespeelt.

Betaling vindt digitaal plaats. 
Die knikkers zijn dus virtueel en alleen bedoeld om ordening aan te brengen in het systeem. De knikkersaldi van de leden en van LETS zelf en alle knikkertransacties zijn zichtbaar voor alle leden.
Heb je geen computer(ervaring)? 
Geen nood, er is altijd wel iemand te vinden, die de transacties voor je wil invoeren of die het je kan leren.Enkele voorbeelden.

Er moeten nieuwe planken komen in de keuken, je hebt hulp nodig in de tuin of iemand die de plantjes water geeft tijdens je vakantie.

Op jouw beurt wil je best eens voor iemand rijden,  een salade maken, kleding herstellen, een Franse brief schrijven. Of iets anders wat jou weinig moeite kost, wat je hobby is, waar je goed in bent of wat je graag voor een ander over hebt en waar een ander heel blij mee is

Kijk voor wat er op dit moment door onze leden wordt Aangeboden en/of Gevraagd op de pagina’s met die naam onder Vraag & Aanbod.Lid worden.

Iedereen die van goede wil is, is welkom!

De contributie bedraagt 12 euro per jaar (dwz. 1 euro per maand) + 2 (virtuele) knikkers per maand.

Om lid te worden van LETS 't Gooi kun je het volgende doen:
* Bellen met Jane voor een afspraak (T 035-6219237 of 06-25114196), 
* een mail sturen naar aanmelden@letshetgooi.nl of
* het contactformulier op deze website invullen.LETS Café

Wil je eerst eens kijken, kom dan kennismaken op één van de maandelijkse LETS-café's of een andere LETS-bijeenkomst.
We ontmoeten elkaar iedere 15de van de maand (behalve in juli en in augustus) in het LETS-café en kunnen dan spullen verhandelen of afspraken maken.
De bijeenkomst vindt meestal plaats bij een van de leden thuis.

Kijk op het Prikbord (of Agenda) wanneer de eerstvolgende bijeenkomst plaatsvindt.
Je kunt bellen of het contactformulier gebruiken om te vragen waar het is. 

LETS en de belasting.

-      Leden met een eigen bedrijf moeten de knikkerinkomsten die zij verdiend hebben met dezelfde soort diensten/goederen als zij binnen hun eigen bedrijf leveren, opgeven aan de belasting.

-      Het regelmatig op meer dan twee dagen per week verlenen van diensten binnen de onderneming of het huishouden van een ander LETS-lid kan worden aangemerkt als (fictieve) dienstbetrekking.

 Dit valt te lezen in een besluit uit december 2008 (zie punt 5. Fiscale behandeling van inkomsten verkregen uit deelname aan een lokaal geldstelsel; Letseenheden). dat te vinden is op de website van de Rijksoverheid:

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2008/12/17/inkomstenbelasting-resultaat-uit-overige-werkzaamheden.html
 Hieronder een aantal (ingekorte) fragmenten:
LETS ’t Gooi is verplicht een centrale administratie bij te houden waaruit de saldi en de omzetten van de individuele leden blijken en de inspecteur te informeren over leden die in een jaar een omzet van 3.000 knikkers of meer hebben behaald.
Voor niet (
bekende) ondernemers dient dan te worden beoordeeld of een lid als gevolg van zijn deelname aan het systeem prestaties in het economische verkeer heeft verricht waarvan de opbrengst voor hem belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden vormt (artikel 3.90 van de Wet IB 2001) dan wel of deze activiteiten leiden tot ondernemerschap voor de inkomstenbelasting en/of omzetbelasting.
Voor leden die al uit andere hoofde bij de Belastingdienst als ondernemer bekend zijn, geldt in beginsel dat elke LETS-eenheid tot heffing van omzet- en/of inkomstenbelasting leidt. Dit is slechts anders als de prestaties niet in verband kunnen worden gebracht met de bestaande ondernemersactiviteiten. In dat geval dienen de activiteiten afzonderlijk getoetst te worden op de hierboven omschreven wijze.
Daarnaast kunnen binnen een LETS-systeem tussen de leden onderling arbeidsrelaties voorkomen die als (fictieve) dienstbetrekking zijn aan te merken. Het LETS-lid die de opdracht geeft is in dat geval inhoudingsplichtig. Het feit dat de beloning voor de werkzaamheden niet in geld maar in LETS wordt uitbetaald brengt hierin geen verandering. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan werkzaamheden binnen de onderneming van een LETS-lid, of het verrichten van persoonlijke diensten in het huishouden van een LETS-lid op doorgaans meer dan twee dagen per week.Lidmaatschap opzeggen.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden op twee tijdstippen: per 1
januari en per 1 juli van ieder kalenderjaar, mits schriftelijk bij de secretaris en
met een opzegtermijn van ten minste vier weken. Indien opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het eerstvolgende tijdstip van opzegging.