hier Lets Wageningen, terug van weggeweest.

Welkom op LetsWageningen


Hier ben je bij Lets Wageningen.

Een groep zoekers en vinders van vriendelijk geld.

Lees verder over hoe we onze markt beschermen, lange-termijn-investering doen in onze omgeving en ons geld bovendien goedkoop houden. Onze munt heet tegenwoordig Zonnesteen.

We zijn een burenhulp-groep en betalen elkaar voor deze bijzondere diensten  met Zonnestenen. Ze kunnen een eerlijke vergoeding betekenen.